Intensieve huiswerkbegeleiding

Al sinds vele jaren verzorgt de Orthopedagogische Praktijk (OPP) huiswerkbegeleiding. Wij worden regelmatig gebeld door bezorgde ouders en leerlingbegeleiders van basis- en middelbaar onderwijs met de vraag of wij hun kind/leerling kunnen helpen.

Kinderen met een complexere leervraag helpen wij graag, maar dit vraagt om een completere, intensere aanpak. Een dagelijks coachend, evaluerend en stimulerend gesprek; waarin planning en organisatie doorgesproken worden, er meer tijd is voor de persoon, het kind, de leerling zelf.

Deze leerlingen hebben niet alleen leerproblemen of zelfs leerstoornissen, maar in combinatie daarmee vaak ook persoonlijkheidsproblemen, faalangst, prestatiemotivatie problemen en concentratieproblemen. Door middel van onderzoek wordt vastgesteld wat de problematiek inhoudt, hoe de problematiek zich manifesteert en hoe de problematiek aangepakt moet worden met een passende begeleidingsstrategie.

In de begeleiding is er allereerst aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden omdat deze beleving een voorwaarde is om in het onderwijs weer succesvol, conform mogelijkheden, te kunnen functioneren. Daarna neemt de aandacht voor het huiswerk en andere schoolse vaardigheden toe. Ook de betrokkenheid van ouders is cruciaal. We willen graag regelmatig overleg.

Het doel van deze intensievere leerbegeleiding is vooral om in korte tijd (3 tot 6 maanden) toe te werken naar een situatie waarin de leerling toegerust is om volgens de gewone huiswerkbegeleiding te functioneren. Waarin nog steeds zowel leergedrag als leerontwikkeling, gewenst gedrag als leergedrag, planning en ordening (dagelijks) aan de orde komen.

De OPP onderhoudt goede contacten met vele basis- en middelbare scholen in Breda en omstreken.

Toelatingscriteria voor ons zijn:
– De leerling moet medisch in orde zijn;
– Het is belangrijk dat ouders/verzorgers, kind, school en begeleiding op een lijn zitten;
– Er moet een ‘leervraag’ zijn; het kind wil graag geholpen worden.

Bent u geïnteresseerd, neemt u dan vooral contact met ons op.

.