Audiofoniatrische therapie

Deze therapie is bedoeld voor kinderen die functioneel auditief uitvallen.
Vaak blijkt pas na gedegen onderzoek dat er sprake is van luisterproblematiek. Het doel van de therapie is het verkrijgen van een juiste luistervaardigheid. Door een goede luisterhouding ontstaat onder andere een snellere, meer gerichte informatieopname, een betere scheiding van belangrijke en onbelangrijke informatie en een betere concentratie.

Bij veel kinderen is tevens een positieve gedragsverandering en toename van de taakgerichtheid waar te nemen. Tijdens de therapie, die zorgt voor een onbewuste stimulatie, draagt het kind een hoofdtelefoon. Er kunnen gelijktijdig andere activiteiten plaatsvinden, zoals tekenen, knutselen, lezen, puzzelen, kaarten en andere spelletjes. De therapie is een middel om de auditieve basisvoorwaarden in te vullen. Daardoor ontstaat er een goed uitgangspunt voor eventuele verdere behandeling.

Herkent u de volgende uitspraken?

  • Hij lijkt wel Oost-Indisch doof
  • Ze kan zich maar kort concentreren in de klas
  • Hij is doodmoe als hij uit school komt

Dan zou dit een aanwijzing kunnen zijn voor luisterproblemen. Wanneer na gedegen onderzoek, dat geheel is toegespitst op uw kind, blijkt dat er inderdaad sprake is van auditieve problemen, dan is de audiofoniatrische therapie een onderdeel van de mogelijke behandelingen. Op deze pagina wordt deze therapie kort besproken.

De audiofoniatrische therapie is een onderdeel uit het pakket van de Orthopedagogische Praktijk. Deze therapie is ontwikkeld door Dr. Tomatis (Franse KNO-arts) en praktisch uitgewerkt door Dr. Mesker en Dr. Spirig. Nieuw verworven inzichten en toepassingen zijn overgenomen.

Doelgroep
De audiofoniatrische therapie is bedoeld voor leerlingen uit het reguliere basis- en voortgezet onderwijs met functionele luisterproblemen.

Doel
Het doel is het verkrijgen van de luistervaardigheid. Door een goede luisterhouding ontstaat o.a. een snellere, meer gerichte informatieopname en verwerking, een betere scheiding van belangrijke en onbelangrijke informatie, een betere concentratie en sociaal-emotioneel meer stabiliteit. Met behulp van de audiofoniatrische therapie wordt de luistergerichtheid opnieuw vanaf de basis opgebouwd.

Opbouw en verloop
De therapie geschiedt onder begeleiding en bestaat uit 100 sessies van een half uur, die verdeeld zijn over 3 blokken. De verschillende blokken worden hieronder toegelicht. Het luisteren naar de muziek is een onbewuste stimulatie. Er kunnen dan ook gelijktijdig andere activiteiten plaatsvinden, zoals tekenen, knutselen, puzzelen, kaarten en het spelen van een gezelschapsspel.

Blok 1
8 weken 2,5 uur per week. In dit blok beluistert de leerling via een hoofdtelefoon muziek-cd’s, waar de lage tonen uitgefilterd zijn, omdat gebleken is dat hoge tonen zeer stimulerend werken op het luisterend vermogen.

Blok 2
8 weken 1,5 uur per week. De leerling luistert wederom via de hoofdtelefoon naar muziek-cd’s. De muziek is hier afwisselend meer en minder uitgefilterd, om uiteindelijk te komen tot een normale opbouw van geluiden, zoals wij die in de spraak waarnemen. In de loop van dit blok start (indien nodig) de individuele begeleiding.

Blok 3
12 weken 1,5 uur per week. Naast de muziek-cd’s (passieve stimulatie) luistert de leerling nu ook naar 12 woord-cd’s (actieve stimulatie). De eerste woord-cd (W500) is zo gefilterd dat slechts de frequenties beneden de 500 Hz wegvallen. Op de tweede cd (W1000) vallen alle frequenties beneden de 1000 Hz weg, enzovoort, totdat op de laatste cd bijna alle frequenties van de menselijke stem wegvallen en alleen de hoogste klanken overblijven. Het kind moet in staat zijn de aangeboden woorden te reproduceren. De therapie leidt tot verbetering van de luistervaardigheid. Bij veel kinderen is er tevens een gedragsverandering en verbeterde taakgerichtheid waar te nemen. De therapie is een middel om de auditieve basisvoorwaarden in te vullen waardoor er een goede fundering ontstaat voor eventuele verdere training.