Over ons

Leo Everts is orthopedagoog en heeft de onderwijzersopleiding gedaan. Na een aantal jaren voor de klas en het halen van de studie pedagogiek is hij gaan werken met leerlingen, uit het reguliere basis- en middelbaar onderwijs, die problemen hadden op school.

De aanpak bleek zo succesvol dat er na een paar jaar dringend versterking nodig was. Langzaam maar zeker is het team van de Orthopedagogische Praktijk naar zijn huidige vorm gegroeid. Inmiddes werken we samen aan de problemen van de kinderen en studenten binnen de praktijk of indien gewenst op locatie. Op de praktijk vindt bovendien huiswerkbegeleiding, cito-training en examenvoorbereiding plaats.

Het team is multidisciplinair van karakter. We doen ons werk met veel enthousiasme en proberen voor een ieder die met ons te maken heeft een prettig klimaat te scheppen. De problemen die mensen bij ons neerleggen, hebben nooit een simpele oplossing, maar u bent verzekerd van betrokkenheid en staat niet meer alleen met uw probleem.

Voor jouw resultaten

Resultaten zijn belangrijk zolang je zelf iets leert

Jouw vooruitgang is wat ons motiveert

We helpen je om verder te komen, daarmee gaan je resultaten vanzelf omhoog.

Sky is the limit!

Wij gaan door tot we jouw doel bereiken!

Een eigen aanpak

Iedereen krijgt een eigen plan en doel. Wij gaan door tot we het hebben bereikt.

Tevreden

Al 25 jaar zijn klanten tevreden, daar doen we het voor

Vertel over ons

Vertel over ons als je tevreden bent en laat het ons weten als er iets is

Werkwijze

Na een aanmelding volgt er eerst een intakegesprek, soms telefonisch, soms ook persoonlijk. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. Tijdens het gesprek geven de ouders aan welke problemen er zijn en overleggen wij met hen of zij en hun kind daarvoor bij ons terecht kunnen. Meestal is dit het geval en kunnen we samen met ouders nagaan welke onderzoeken er eventueel plaats moeten vinden.

Als wij niet kunnen helpen, dan wordt met de ouders samen bekeken naar wie zij verwezen kunnen worden.

Behandeling

Door middel van de onderzoeken proberen we erachter te komen:
a. Wat het leerprobleem en/of gedragsprobleem is.
b. Wat de veroorzakers van het probleem zijn. De uitslagen van de onderzoeken geven wij weer in een verslag en dit bespreken wij met de ouders en eventueel het kind. Wij stellen een bepaalde behandeling en begeleiding voor binnen de Orthopedagogische Praktijk.
Leerproblemen kunnen van verschillende aard zijn en op verschillende niveaus voorkomen:

 • kinderen uit het basisonderwijs die problemen hebben op het gebied van: -lezen -spellen -rekenen -informatieverwerken -concentreren
 • middelbare scholieren die ondanks goede capaciteiten tegenvallende resultaten behalen
 • volwassenen met taalproblemen
 • gedragsproblemen bij kinderen uit het reguliere basis- en middelbaar onderwijs

Soms is het noodzakelijk dat eerst emotionele problemen, sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen en gedragsproblemen worden aangepakt in de vorm van coaching, psychologische begeleiding, intrainen van gedragsmodificaties. Als deze voorwaarden naar vermogen zijn ingevuld kan er gekeken worden of ook de leervoorwaarden goed zijn ingevuld en leeftijdsadequaat zijn uitgerijpt.

Daarna volgen er trainingen:

 • leervoorwaardentraining (o.a. audiofoniatrische therapie)
 • leesvoorwaardentraining
 • psychodominantietraining en schijfvaardigheid
 • rekenbegeleiding
 • opbouw van de spelling en grammatica
 • structuur aanbrengen binnen leerstof
 • coaching van leerlingen zowel gedragsmatig als leertechiek
 • leren omgaan met lees- , leer- en oplosstrategieën

Welke training nodig is, hangt geheel af van het probleem. De ouders van de kinderen worden bij de behandeling betrokken. Ouders worden soms verzocht een deel van de begeleiding bij te wonen, zodat ze kunnen zien hoe ze hun kind thuis kunnen opvangen en welke oefeningen ze zelf met het kind kunnen doen.

Ook onderhouden wij contact met scholen, zodat de begeleiding thuis, op school en op de praktijk op elkaar aansluit. Als u, als ouder, begint met een bepaalde behandeling, moet u zich realiseren dat u een groeiproces opstart. U ziet niet meteen een omslag, maar de positieve verandering zal geleidelijk zichtbaar worden.

 

Training, begeleiding en Oefentaal

Doorverwijzing

Het komt voor dat uit onderzoek blijkt dat het kind niet alleen door de Orthopedagogische Praktijk behandeld kan worden. Het kind wordt dan doorverwezen. We werken samen met een aantal specialisten dat elk aan een aantal specifieke voorwaarden werken. Als die goed zijn ingevuld, komen de kinderen vaak weer terug op de Praktijk voor verdere behandeling. Wij werken samen met:

 • een functioneel optometrist: deze onderzoekt uitgebreid de vaardigheden op visueel-technisch, perceptueel en visueel-motorisch gebied.
 • een kinderneuroloog: deze onderzoekt een eventueel neurologisch disfunctioneren.
 • een psychiater;
 • een psycholoog/psychotherapeut.

Wat zeggen ze over ons?

Mijn punten zijn nu veel beter.
Anoniem
Ik vind het prettig om overhoord te worden.
Anoniem
Ik heb nu meer zelfvertrouwen.
Anoniem

2x per week

170Maandelijks

3x per week

210Maandelijks

4x per week

255Maandelijks

5x per week

300Maandelijks