Persoonlijke Sociaal-Emotionele Ondersteuning

Jongeren met een psychisch gerelateerde hulpvraag voortkomend uit onder meer een vorm van autisme, een gedragsprobleem en/of een onstabiele thuissituatie krijgen in eerste instantie hulp vanuit diverse zorginstellingen. In samenwerking met deze zorginstellingen begeleiden wij de jongeren bij hun terugkeer naar school. Voor deze specifieke en specialistische hulp schakelen de zorgverleners de Orthopedagogische Praktijk Everts in.

Doelgericht

De Orthopedagogische Praktijk Everts gaat doelgericht met de pubers aan de slag. Vanuit de beleving van het al of niet naar school gaan in relatie tot de hulpvraag, werken we stap voor stap toe naar een oplossing op maat. Met behulp van de input van de jongeren over zijn belevingswereld in en om de school zoeken we naar aan te leren vaardigheden, waardoor hij zelfredzaam wordt.

Flexibel

De combinatie van zorg en persoonlijke sociaal-emotionele ondersteuning vraagt om maatwerk. Door onze flexibele instelling gericht op de persoonlijke omstandigheden kan de puber ook bij ons terecht tijdens (uitgevallen) schooluren. Daarbij werken we samen met de betreffende basis- of middelbare school, zodat de jongere toch de lesstof tot zich kan nemen. In overleg kunnen proefwerken bij ons op de praktijk gemaakt worden.

Verhaal uit de praktijk

Sjors (naam gefingeerd wegens privacy) heeft een autisme spectrum stoornis. Op school gaat alles zijn ene oor in en het andere oor uit. Als hij niet weet welke docent hij heeft, gaat hij niet naar de les. Op de Orthopedagogische Praktijk Everts helpen we Sjors langzaam op weg. Sjors blijkt uitstekend te kunnen ontleden. Samen met Sjors passen we de strategie van ontleden toe op situaties op school waar hij niet mee ok kan gaan. Zo leert hij stap voor stap dat hij meer kan dan alleen maar informatie registreren. Hij leert om de informatie te verwerken. Hij ontdekt dat communiceren meer oplevert dan zijn vluchtgedrag. Door het bieden van houvast met regelmatig terugkerende patronen krijgt Sjors steeds meer grip op schoolsituaties.

Daarbij voelt hij zich op de praktijk steeds meer thuis. Door de erkenning van zijn probleem groeit het wederzijds vertrouwen. Sjors verandert van een stille teruggetrokken jongen in een puber die grapjes durft te maken.

Zijn ouders betrekken we ook bij het proces. Zij krijgen advies om de signalen die hun kind geeft beter te herkennen. Ook bespreken we de invloed van hun eigen gedrag op de thuissituatie. Verder stimuleren we de ouders om de kans te pakken die het groeiproces van Sjiors biedt. Even lekker samen iets anders doen en vooral plezier te maken.

Criteria voor welke klanten we wel en niet kunnen helpen

Welke klanten wel

Welke klanten niet

Met ADHD en ASS Suïcidaal en ernstige geestelijke stoornissen
IQ vanaf 76 IQ lager dan 76
Alle leeftijden ( 10 – 25 jaar ) Heftige verslavingen die op de voorgrond staan
  • Sociaal emotioneel
  • Ouderkind afstemming, adviseren en ondersteunen
  • Depressie
  • Praktisch functioneren
Dubbele diagnoses
Lichte verslavingen van:

  • Drugs
  • Drinken
  • Gamen
Jongeren die uitgevallen zijn op de school en de weg terug niet meer weten te vinden.  Of dit nu school is of andere mogelijkheden.

Klachtencommissie

Bij klachten kunt u contact opnemen met de klachtenportaal zorg.