Huiswerkbegeleiding20150715_112540

Al vele jaren verzorgt de Orthopedagogische Praktijk Leo Everts begeleiding van scholieren uit primair en voortgezet onderwijs. Deze begeleiding kent verschillende vormen:

De standaard huiswerkbegeleiding.

Deze begeleiding voorziet in ruimte, rust, structuur en organisatie.

De leerlingen die gebruik maken van deze begeleiding werken in principe zelfstandig en daarmee bedoelen we het volgende:

 • De leerlingen gebruiken een logboek om het huiswerk over te nemen van Magister
 • Samen met de leerling nemen we Magister door en controleren bovendien de cijfers
 • De leerlingen kunnen gebruikmaken van computers
 • De begeleiders zorgen voor een optimale werksfeer; rust en orde zijn gewaarborgd
 • Tijdens de proefwerkweek geldt een aangepast rooster
 • Per leerling wordt er gecontroleerd of al het huiswerk gemaakt en geleerd is.
 • Bij ongeoorloofde afwezigheid nemen we contact op met de ouders.
 • Afhankelijk van de situatie kan er via app, mail of face to face overleg plaatsvinden.

De kosten per maand voor deze begeleiding bedragen:

 • 2 keer per week € 160 per maand
 • 3 keer per week € 195 per maand
 • 4 keer per week € 240 per maand

Er geldt geen afspraak betreffende de tijdsduur per keer, een leerling blijft zolang als nodig is en maakt soms aanvullende oefenstof van de begeleiders om zeker te weten dat de stof beheerst wordt.

Het afgelopen schooljaar is er een tendens ontstaan dat ouders het erg op prijs stellen om hun zoon of dochter tijdens de huiswerkbegeleiding ook inhoudelijk te ondersteunen.

Voorheen voldeden we aan deze behoefte door middel van individuele begeleidingen buiten de huiswerkbegeleiding om.

Vanaf dit schooljaar kunnen ouders naast de huiswerkbegeleiding ook individuele begeleiding aanvragen die tijdens de huiswerkbegeleiding plaatsvindt; bijvoorbeeld als er grote of moeilijke proefwerken aankomen, tijdens proefwerkweken of wanneer er extra uitleg en oefening nodig is.

Ouders kunnen in overleg met hun kind en de praktijk steeds per maand halve uurtjes reserveren voor extra individuele ondersteuning. Deze halve uurtjes kosten slechts 25 euro. De praktijk houdt voor elke leerling bij hoeveel extra ondersteuning is aangevraagd en meldt bovendien wanneer deze halve uurtjes “op” zijn.

Natuurlijk kunnen ouders nog steeds individuele begeleiding aanvragen voor hun kind zonder dat er gebruik wordt gemaakt van de huiswerkbegeleiding.

Deze individuele begeleiding wordt verzorgd door gekwalificeerde begeleiders onder verantwoordelijkheid van de heer Everts, orthopedagoog en orthodidacticus.

Deze begeleiding kost € 60 per vol uur en vindt individueel en afgezonderd plaats.

Tot slot is er nog de Intensieve huiswerkbegeleiding; de leerling maakt alle dagen gebruik van de faciliteiten van de praktijk. Naast een dagelijks gesprek waarin de schooldag wordt geëvalueerd, is er ook aandacht voor de planning van de studieopdrachten voor de volgende dag en vooral ook voor opdrachten die pas in de volgende week of maand ingeleverd moeten worden.

Deze leerlingen worden overhoord en schriftelijk werk wordt nagekeken.

De intensieve vorm van huiswerkbegeleiding is vooral bedoeld voor leerlingen die nog moeten  “leren leren”. Door gebruik te maken van leer- en leesstrategieën bouwen zij inzicht op en passen  vaste oplosstrategieën toe.

Deze begeleidingsvorm gaat na verloop van tijd over in de standaardvorm tenzij ouders aangeven deze vorm te continueren gedurende langere tijd.

 

Mochten er alsnog vragen zijn over de begeleidingsmogelijkheden dan kunt u altijd contact opnemen met de Orthopedagogische Praktijk Leo Everts.

Het streven is steeds begeleiding op maat voor iedere leerling.